Metoda MFK

MFK System® je moderní péče o pohybový aparát, bolesti zad i kloubů. Léčba a prevence poruch pohybového systému - terapie a pohyb nové generace

Metoda MFK - Moderní péče o pohybový aparát bolesti zad, páteře a kloubů

Účinná pomoc a prevence poruch pohybového systému - terapie nové generace 

 

  • Ujasníte si, proč pociťujete bolesti

  • Absolvujete účinnou terapii i prevenci 

  • Celý svůj pohybový aparát v aktuálním stavu uvidíte na počítači

 

MFK System® je moderní péče o pohybový aparát, bolesti zad i kloubů. Svalový test je způsob vyšetření aktivace svalů, který používá metoda MFK jako druhý z  pěti po sobě jdoucích kroků. Terapeut díky testu získá diagnostický pohled na příčiny obtíží celého těla, nikoli tedy jen v místě bolesti. Své profesní zkušenosti spojí s dokonalým počítačovým softwarem MFK System®. Ukáže klientovi na obrazovce monitoru jeho vlastní zátěž svalového, kloubního, i vnitřního systému. Terapeut následně volí účinnou léčebnou terapii, pasivní stimulaci reflexních oblastí motoriky, masáže, stimulaci neurolymfatických bodů, lymfodrenáže, nebo aktivní cvičení.  Kontrolním závěrečným svalovým testem prokáže účinnost právě proběhlé péče.

Co vás čeká při regeneraci s programem MFK System®?

 

  • Úvodní konzultace s terapeutem a jednoduché testovací pohyby končetin a těla

  • Práce terapeuta s asistencí programu MFK System® 

  • Vizualizace zátěže pohybového systému těla v programu MFK System®

  • Terapie, cvičení, regenerační plán na míru s asistencí programu MFK System® 

 

 

 

 

 

 

 

Jak probíhá regenerace s programemMFK System® v jednotlivých krocích?

 

Vstupní pohovor – anamnéza

Nejdříve probíhá vstupní pohovor, kdy terapeut zaznamenává do programu MFK System® výskyt zlomenin kostí, lokalizaci jizev na kůži, bolestivé obtíže svalů, kloubů, křečí apod.

 

Vyšetření svalového systému

Po vstupním pohovoru provádí terapeut, jako při každé další návštěvě klienta, vyšetření hodnotící aktivaci svalů, tedy svalový test. Konkrétní změnu proti normě zaznamená do programu MFK System®.

 

Diagnostika

Terapeut zhodnotí vizualizované výsledky vyšetření na diagnostické mapě tělních systémů v programu MFK System®. Vysvětlí příčiny a následky nerovnováhy a bolestí svalů, kloubů i páteře. Klient na monitoru vidí svá přetížená místa.

 

Terapie

Na základě výsledků vyšetření vybere terapeut v programu MFK System® vhodnou mapu zatížených oblastí pohybového systému klienta, na které následně aplikuje terapii uvolňovacími technikami nebo aktivním pohybovým cvičením.

 

Kontrola

Terapeut provede v závěru dílčí kontrolní svalový test s programem MFK System® . Tím ověří účinnost právě uskutečněné terapie.

 

S jakými obtížemi mohu dále pomoci: Provádím účinné terapie funkčních, akutních i dlouhodobých bolestí kloubů, páteře, zad a prevenci vadného držení těla.

 MFK System® je moderní péče o pohybový aparát, bolesti zad i kloubů. Léčba a prevence poruch pohybového systému - terapie nové generace

Díky této metodě máte příležitost pochopit příčinu Vašich problémů a začít pracovat na jejich cíleném odstraňování. Pro individuální konzultaci mě kontaktujte!

Anamnéza - MFK System® je moderní péče o pohybový aparát, bolesti zad i kloubů. Léčba a prevence poruch pohybového systému - terapie a pohyb nové generace
Vyšetření - MFK System® je moderní péče o pohybový aparát, bolesti zad i kloubů. Léčba a prevence poruch pohybového systému - terapie a pohyb nové generace
Diagnostika - MFK System® je moderní péče o pohybový aparát, bolesti zad i kloubů. Léčba a prevence poruch pohybového systému - terapie a pohyb nové generace

Anamnéza

Vyšetření

Diagnostika