top of page

 Metoda MFK cílená terapie na Vaše pohybové potíže

MFK System® je moderní péče o pohybový aparát, bolesti zad i kloubů. Léčba a prevence poruch pohybového systému - terapie a pohyb nové generace

Metoda MFK - Moderní péče o pohybový aparát bolesti zad, páteře a kloubů

Účinná pomoc a prevence poruch pohybového systému - terapie nové generace 

 

  • Ujasníte si, proč pociťujete bolesti

  • Absolvujete účinnou terapii i prevenci 

  • Celý svůj pohybový aparát v aktuálním stavu uvidíte na počítači

 

MFK System® je moderní péče o pohybový aparát, bolesti zad i kloubů. Svalový test je způsob vyšetření aktivace svalů, který poměrně přesně objasní příčinu Vašich potíží..Terapeut díky testu získá diagnostický pohled na příčiny obtíží celého těla. Místo bolesti  a příčina bolesti mohou být, ale také nemusí identické, proto je důležité nejdříve pochopit příčinu obtíží.. Své profesní zkušenosti terapeut spojí s dokonalým počítačovým softwarem MFK System®.  Následně se na obrazovce monitoru ukáže zátěž svalového, kloubního, i vnitřního systému klienta , což umožní pracovat cíleně v místě bolesti a odstranit tím stávající problém. Terapeut následně volí cílenou účinnou terapii např. pasivní stimulaci reflexních oblastí motoriky, spoušťové body , stimulaci neurolymfatických bodů, lymfodrenáže, nebo aktivní cvičení.  Kontrolním závěrečným svalovým testem prokáže účinnost právě proběhlé péče. Reference a spokojenost klientů jsou živým důkazem účinnosti.

Co vás čeká při regeneraci s programem MFK System®?

 

  • Úvodní konzultace s terapeutem a jednoduché testovací pohyby končetin a těla

  • Práce terapeuta s asistencí programu MFK System® 

  • Vizualizace zátěže pohybového systému těla v programu MFK System®

  • Terapie, cvičení, regenerační plán na míru s asistencí programu MFK System® 

 

 

 

 

 

 

 

Jak probíhá regenerace s programemMFK System® v jednotlivých krocích?

 

Vstupní pohovor – anamnéza

Nejdříve probíhá vstupní pohovor, kdy terapeut zaznamenává do programu MFK System® výskyt zlomenin kostí, lokalizaci jizev na kůži, bolestivé obtíže svalů, kloubů, křečí apod.

 

Vyšetření svalového systému

Po vstupním pohovoru provádí terapeut, jako při každé další návštěvě klienta, vyšetření hodnotící aktivaci svalů, tedy svalový test. Konkrétní změnu proti normě zaznamená do programu MFK System®.

 

Diagnostika

Terapeut zhodnotí vizualizované výsledky vyšetření na diagnostické mapě tělních systémů v programu MFK System®. Vysvětlí příčiny a následky nerovnováhy a bolestí svalů, kloubů i páteře. Klient na monitoru vidí svá přetížená místa.

 

Terapie

Na základě výsledků vyšetření vybere terapeut v programu MFK System® vhodnou mapu zatížených oblastí pohybového systému klienta, na které následně aplikuje terapii uvolňovacími technikami nebo aktivním pohybovým cvičením.

 

Kontrola

Terapeut provede v závěru dílčí kontrolní svalový test s programem MFK System® . Tím ověří účinnost právě uskutečněné terapie.

 

S jakými obtížemi mohu dále pomoci: Provádím účinné terapie funkčních, akutních i dlouhodobých bolestí kloubů, páteře, zad a prevenci vadného držení těla.

 MFK System® je moderní péče o pohybový aparát, bolesti zad i kloubů. Léčba a prevence poruch pohybového systému - terapie nové generace

Díky této metodě máte příležitost pochopit příčinu Vašich problémů a začít pracovat na jejich cíleném odstraňování. Pro individuální konzultaci mě kontaktujte!

Anamnéza - MFK System® je moderní péče o pohybový aparát, bolesti zad i kloubů. Léčba a prevence poruch pohybového systému - terapie a pohyb nové generace
Vyšetření - MFK System® je moderní péče o pohybový aparát, bolesti zad i kloubů. Léčba a prevence poruch pohybového systému - terapie a pohyb nové generace
Diagnostika - MFK System® je moderní péče o pohybový aparát, bolesti zad i kloubů. Léčba a prevence poruch pohybového systému - terapie a pohyb nové generace

Anamnéza

Vyšetření

Diagnostika a cílená terapie 

bottom of page